• Profil školy

   • O Filipce

    • Filipka je církevní základní škola rodinného typu pro přibližně 100 dětí.

    • Je školou založenou na křesťanských principech, otevřenou ale pro každého.

    • Zahájení výuky proběhlo v září 2019, pro 1. – 4. ročník, postupně budeme nabírat další ročníky až do podoby úplné devítileté ZŠ.

    • Filipka sídlí v 1. podlaží budovy na Filipínského 1 v Židenicích. Objekt se postupně rekonstruuje.

    • Na školném vybíráme minimální částku nutnou pro provoz školy v pronajaté budově, sourozencům poskytujeme slevu, pro potřebné žáky je ve spolupráci s NF Filipka zavedena pomoc při hrazení školného.

    • Obědy pro nás vaří školní jídelna Biskupského gymnázia v Brně

    • Děti mají možnost chodit také do ranní i odpolední družiny a vybrat si různé kroužky.

    • Jeden den v týdnu se děti učí mimo školu, nejčastěji v přírodě, ale jsou také na exkurzích a kulturních akcích.

    • Součástí vyučování je nácvik divadla, školní pěvecký sbor, výtvarné projekty, práce se dřevem a na zahradě, sport a hry.