• Školné

    • Školné a další platby

      

     Školné na školní rok 2023/2024 je stanoveno takto:

     Dítě: 2300,-/měsíc (12 plateb za školní rok, vždy do 20. dne v měsíci - lze hradit i pololetně nebo ročně)

     2. sourozenec: 1800,-/měsíc

     3. a další sourozenci: 1300,-/měsíc

      

     Platba za školní družinu:

     150,-/měsíc

     1. platba (září - prosinec): 600,- do konce září

     2 platba (leden - červen): 900,- do konce ledna