• Stravování

    • Stravování

    • Školní stravování je zajištěno vydáváním obědů ve školní výdejně - jídelně. Obědy pro nás připravuje školní jídelna Biskupského gymnázia v Brně a jsou pro žáky Filipky i zaměstnance školy.

     Přihlašování a odhlašování stravy na webu Stravování BiGy