• Zaměření gymnázia

     • rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
     • rozvíjení čtenářské a pisatelské gramotnosti
     • jazyková příprava studentů
     • etická výchova, zaměřená na křesťanské hodnoty,
     • výchova ke zodpovědnému občanství a sociální citlivosti
     • výuka historie jako zdroj poučení o současnosti
     • výuka přírodních věd jako základ úcty k přírodě
     • environmentální výchova
     • rozvíjení mediální gramotnosti
     • zvládnutí nástrojů informační doby
     • rozvíjení uměleckého vnímání a vyjadřování jako prostředku komunikace
     • budování fyzické zdatnosti a odolnosti studentů a všeobecně harmonický rozvoj jejich osobností
     • rozvíjení obětavosti a dobrovolnictví