• Výsledky zápisu

    • Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2021/2022

     Ředitelka školy v souladu s uveřejněnými kritérii pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022, která byla zveřejněna na webových stránkách školy, stanovila počet přijímaných na 17 dětí.

     Na základě vyhodnocení kritérií bylo nejprve přijato 13 dětí. O zbývající volná místa bylo nutné losovat z dětí, které podle stanovených kritérií shodně dosáhly 2 bodů. V rámci losování bylo určeno pořadí pro 26 dětí, první 4 byly přijaty (pořadí 14. – 17.).

     vysledky_zapis_Filipka_2021_22.pdf