• Termíny

    • Termíny

    •  

     Novelou školského zákona dojde v přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2024/25

     k výrazným změnám. Podrobné informace najdete např. na webu MŠMT ČR: Přihlášky na střední školy

     Změny se týkají i termínů pro podávání přihlášek a termínů pro konání jednotných přijímacích zkoušek.

      

     PŘIHLÁŠKY

     Přihláška ke studiu se podává buď elektronicky, nebo písemně.

     Termín pro podávání elektronických přihlášek přes elektronický systém MŠMT:

     1. až 20. února 2024

      

     Termín pro podávání přihlášek na tiskopisu je stejný jako u elektronických přihlášek,

     je tedy potřeba doručit papírovou přihlášku do 20. února 2024 na adresu školy

     (Filipínského 300/1, Brno, 615 00).

      

     PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

     Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

     12. a 15. dubna 2024

     Termín školní části přijímacích zkoušek 20. a 21. března, náhradní termín 23. dubna 2024.