• Projekty

     • Škola příběhem roste

     • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

      číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022562

      datum zahájení: 1. 9. 2021, datum ukončení: 30. 6. 2023

      Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.