• Školní část

    • Školní část přijímací zkoušky se zaměří na tvořivost, základní orientaci v dějinách 20. století, všeobecný přehled, motivaci ke studiu a komunikační dovednosti.

     Zkouška bude mít podobu rozhovoru s dvojčlennou komisí ke třem tématům:

     1) Uchazeč/ka ústně představí krátký životní příběh fiktivní osobnosti, který vytvořil/a na základě zadaných indicií, během 15 minut soustředěné přípravy (může vyprávět podle poznámek, které si sepsal/a během přípravy).

     2) Uchazeč/ka komisi představí svoje oblíbené umělecké dílo (jakéhokoliv žánru a uměleckého druhu - může jít o knihu, hudební skladbu, album, výtvarné dílo, architektonické dílo, film, videoart, atd.)

     3) Komise s uchazečem/kou povede krátký rozhovor o tom, s jakou motivací se hlásí na Evangelické gymnázium.

      

     Zkouška proběhne 20. a 21. března

     náhradní termín bude 23. dubna 2024

     Školní část bude mít váhu 40 %.