• Zápis do 1. třídy

    •  Kritéria k zápisu

    • Při zápisu proběhne posouzení, zda dítě splňuje předpoklady ke vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola příběhem, a to zejména z hlediska jeho školní připravenosti.

     Forma posouzení:

     • rozhovor s dítětem, zahrnující standardní úkoly zjišťující školní připravenost. Ověření proběhne za přítomnosti učitelů prvního stupně a speciálního pedagoga. Situace by neměla u dítěte vyvolat stres, cílem je pouze včas zachytit případnou nedostatečnou školní připravenost a doporučit rodičům konzultovat s PPP vhodnost odkladu školní docházky. ​
      • 3 body – doporučujeme nástup do 1. třídy
      • 2 body – doporučujeme konzultovat odklad ve školce a v PPP

     Mezi dětmi, které budou mít stejný počet bodů, se rozhodne na základě následujícího kritéria:

     •  v době nástupu dítěte do školy bude alespoň jeden sourozenec zapisovaného dítěte žákem školy - 3 body

     Pokud bude třeba rozhodnout mezi dětmi se stejným počtem bodů, proběhne losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou kódy, které budou dětem přiděleny při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

     Do první třídy přijímáme 17 žáků