• Zápis do 1. třídy

    •  Kritéria k zápisu

    • Kritéria pro přijetí dítěte ke vzdělávání na Filipce:

      

     Filipka (Škola příběhem – církevní základní škola) není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí dítěte ke vzdělávání rozhodující.

      

     O přijetí ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě výsledků přijímacího řízení, které proběhne ve dnech zápisu, a to 7. a 8. dubna 2022

     Pokud bude zájem o zápis do školy převyšovat volnou kapacitu, budou děti vybrány na základě získaného počtu bodů podle následujících kritérií:

     1.    zapisované dítě je sourozencem některého stávajícího žáka školy                                                                                                                                                               10 bodů         

     2.    zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup, což se vyjadřuje tím, že:                   

     a.    zákonní zástupci se obeznámili s alternativním pedagogickým přístupem školy účastí na informativní schůzce                                                             1 bod

     b.    zákonní zástupci se obeznámili s alternativním pedagogickým přístupem školy a poskytli škole zpětnou vazbu vyplněním dotazníku  zde https://forms.office.com/r/zTbfAP37cC                                                                                                              1 bod

     c.    zákonný zástupce je pedagogickým zaměstnancem školy, a jako takový je obeznámen s alternativním pedagogickým přístupem školy; přijetí dítěte je také opodstatněno harmonizací rodinného a pracovního života.                                                                                                                                                                                                                                         3 body                       

     Body se sčítají a přijaty budou přednostně děti s vyšším počtem bodů.

      

     Pokud bude třeba rozhodnout mezi dětmi se stejným bodovým ohodnocením, proběhne losování. Termín a způsob losování bude oznámen na webu školy a zde.

     Do první třídy přijímáme 17 žáků. Nyní registrujeme 17 dětí, kteří jsou sourozenci stávajících žáků nebo děti zaměstnanců školy. Případná volná místa mohou vzniknout, pokud někdo z těchto dětí bude mít odklad.