• Projekty

      • Proměna školního dvora na Filipce

      • Projekt na rok 2020 získal podporu od Nadace partnerství z grantu Zelené oázy 2019/2020

        

       Název projektu: Proměna školního dvora na Filipce: z parkoviště zahrada

       Výzva: Zelené oázy 2019/2020

       Číslo projektu: 87/ZO-017

       Datum zahájení: 1. 3. 2020

       Datum ukončení: 30. 11. 2020

       Výsledky projektu:

       Výsledkem projektu bude přírodní enkláva uprostřed města, ve které bude (v dalších letech) až 120 dětí ze školy Filipka moci trávit své přestávky i vyučování. Při pravidelně organizovaných akcích pro veřejnost bude pak zahrada sloužit široké veřejnosti. Sama o sobě bude zahrada znamenat zlepšení životního prostředí uprostřed města (v oblasti s velmi vysokým obsahem polétavého prachu ve vzduchu)

       Děkujeme Nadaci partnerství za podporu a metodickou pomoc!

       www.sazimebudoucnost.cz

        

        

       „Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.“

        

        

      • Realizace projektu

      • 1. Přípravné práce - jaro 2020

       V březnu 2020 jsme zahájili přípravné práce, pořídili základní materiál a připravovali první společné setkání při práci na školním dvoře... zastavila nás karanténa a uzavření škol, které trvalo až do konce května.

       2. Stavba vyvýšených záhonů - červen 2020

       V červnu, po návratu dětí do školy, jsme stavěli vyvýšené záhony, čistili dvůr od všudypřítomného štěrku a připravovali místo pro výsadbu stromů a keřů.

       3. Příprava společné akce na dvoře

       V průběhu září jsme připravovali společné setkání dětí, rodičů a pedagorů na školním dvoře. Naplánovali jsme všechny potřebné práce a pořídili potřebný materiál, stromy, keře, travní směs,...

       4. Společné pracovní setkání na školním dvoře

       Uskutečnilo se v pátek 9. 10. 2020 a průběhu celého dne se práce na dvoře týkaly nejenom všech dětí ze školy, ale spousty jejich rodičů a sourozenců. Na Filipce se sešlo během dne 75 lidí a společně se nám podařilo:

       • zasadit ořešák a třešeň,
       • vyrobit, usadit a naplnit kompostem a zeminou tři vyvýšené záhony,
       • vykopat ohniště a vyrobit kolem něho trámové sezení,
       • postavit bylinkový záhon z cihel a vysadit bylinky,
       • smontovat a ukotvit houpačku,
       • vyklidit zanedbaný kout zahrady,
       • postavit nový kompost,
       • zbourat starou udírnu (materiál jsme použili na stavbu bylinkového záhonu),
       • smontovat dvě lavičky,
       • rozvozit po pozemku zeminu a srovnat terén
       • zasít trávu,
       • zlikvidovat divoký porost u plotu a připravit tam místo pro výsadbu keřů

       Byli jsme celý den společně venku na dvoře, počasí nám přálo, vše co bylo v plánu se podařilo!