• Projekty

     • Dvůr na Filipce

     • Projekt „Dvůr na Filipce“ podpořilo statutární město Brno z dotačního programu Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas v roce 2023. Děkujeme!

      Projekt Dvůr na Filipce byl realizován v průběhu roku 2023.

      Konkrétní práce, v souvislosti s dotací statutárního města Brna, proběhly v červnu - srpnu 2023. Z této dotace jsme zrealizovali dílčí část víceletého projektu – velký chodníkový okruh z kamenné dlažby porfyr, odbočné chodníky do budovy školy, stodoly a dílny. Celková délka všech kamenných chodníků je 85 m v ploše 68 m2. 

      červen 2023 – objednávky materiálu, "rozkreslení" chodníku v ploše dvora 
      červenec 2023 – výkopové práce, hutnění podloží (2 frakce), kladení kamenného chodníku z kamene porfyr
      srpen 2023 - kladení kamenného chodníku, terénní úpravy, recyklace výkopku, setí trávy, vyrovnání terénu pod stromy, zjm. zakrytí holých kořenů.

      Některé stavební práce byla realizovány dodavatelsky (výkopy, rozvoz štěrku, hutnění, kladení kamenné dlažby) a některé práce jsme realizovali vlastními silami, dobrovolnicky (terénní úpravy, recyklace zeminy, setí trávy).

      Zhodnocení: V rámci projektu jsme zrealizovali kamenný chodník, který obkružuje celý herní prostor, terénní úpravy v okolí hřiště a v okolí chodníku, srovnání terénu vč. navežení zeminy pod stromy, úpravu plochy hlinitého hřiště, kam jsme navezli písek a provedli jsme srovnání terénu.