• Kroužky

     • FEUERSTEINOVA METODA - ROZVOJ MYŠLENÍ

     • Kroužek rozvoje myšlení - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

      Myšlení využíváme každý den, každou hodinu, minutu či sekundu. Díky myšlení jsme schopni ve světě i životě fungovat. Způsob, jakým přemýšlíme zásadně ovlivňuje i kvalitu života, který žijeme.  

      Díky Feuersteinově metodě instrumentálního obohacování může každý bez rozdílu věku, pohlaví, nebo mentálních schopností rozvíjet svůj potenciál. Metoda učí nejen děti, ale i řadu dospělých využívat strategie, vytvářet plány, překonávat hranice, plnit si své cíle, pracovat s vlastním sebehodnocením, a to hlavní ZAŽÍT ÚSPĚCH. V rámci metody nikdy své studenty nehodnotím a neškatulkuji do kategorií. Každý člověk je naprosto jedinečný a tato metoda mu dává možnost vyniknout.  

      Nabízím ukázkovou lekci pro rodiče, učitele a příznivce Feursteinovy metody. Ukázková lekce by mohla proběhnout v termínu od 12. září v odpoledních / večerních hodinách. Ukázková lekce bude trvat 2 hodiny.

      Kroužek bude rozdělen do dvou věkových skupin:

       

      FEUERSTEIN 1: 1. skupina – žáci 1. a 2. třídy (45 minut)

      Den, čas: čtvrtek, 14:00 - 14:45

      Datum zahájení: 22. září 2022 

      Cena: 800,-/pol. -  celkem 10 lekcí (přesné termíny vypíšu, nejedná se o každý čtvrtek v tomto období )

       

      FEUERSTEIN 2: 2. skupina – žáci 3.-7. třída (60 minut)

      Den, čas: pondělí, 16:00 - 17:00

      Datum zahájení: 26. září 2022

      Cena: 1200,-/ pol. - celkem 12 lekcí

      Místo konání: Filipka

      Potřebné vybavení do kroužku: Obyčejná tužka a guma 

      Kapacita: Min.3, max.10 dětí

      Lektor: Lenka Procházková