• Kroužky

     • PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

     • Děti hravou formou seznámíme s rozmanitostí přírody a nejrůznějšími přírodními jevy a zákonitostmi. Děti se seznámí s běžnými druhy rostlin a zvířat naší přírody, naučí se, jak postupovat při jejich lovu a sběru a jak používat lupu a základní literaturu. Přestože se program většiny lekcí bude týkat živé přírody (lektoři jsou profesí biologové), zavítat můžeme i do příbuzných oborů. V programu bychom rádi zohlednili i zájmy přihlášených dětí. Pokud počasí dovolí, budeme venku na školní zahradě.
       
      Kroužek bude otevřen pro děti od 1. třídy
       
      Kroužek probíhá jednou za dva týdny po dobu 90 minut.
       
      Den v týdnu, čas:  
       
      Celkem asi 9 lekcí za pololetí. 
       
      Datum a místo zahájení: září 2021 Filipka
       
      Cena: 600,-/pololetí
       
      Potřebné vybavení do kroužku: oblečení a obuv na ven
       
      Kapacita kroužku: 10 dětí
       
      Lektoři: Monika Krolová, krolovam@seznam.cz
       
      Jaroslav Koleček, j.kolecek@gmail.com 
       
      Po úvodním setkání se lektoři budou střídat.