• Kroužky

     • KERAMIKA

     • Hlína je nádherný materiál, jeden z nejstarších, se kterými  lidé pracovali a ze kterých si vytvářeli nástroje. Brzy rozeznali, že tyto výrobní materiály, jakými bylo dřevo, hlína a kámen, mohou do sebe přijmout lidský otisk, stopu, zářez, tvar nebo vryp, a tak tvůrci dávají možnost promluvit, vyjádřit své já nebo projevit obdiv ke světu. Člověk zjistil, že opakováním těchto zásahů může vytvořit rytmus, soulad nebo kontrast, a tak udělat předmět krásným.  Objevil řemeslo a objevil umění.

      K podobným objevům se vydáme s dětmi v kroužku keramiky. Vyzkoušíme si, jak vytvořit nádobu, ale i jak ji ozdobit, zkusíme techniku reliéfu, prozkoumáme, jak působí vrypy, vtlačení a otisky a při modelování poznáme, co dokáže hmota v prostoru. I my budeme zlehka ohmatávat řemeslo i umění, objevovat kouzlo začarované v hlíně, a dáme průchod naší potřebě otisknout se do tváře světa.

      Kroužek bude otevřen pro děti od 1. třídy a jeho složitost či míra samostatnosti při práci se bude přizpůsobovat dětem. Dílna je v době konání kroužku otevřená také rodičům či prarodičům dětí zapsaných do kroužku.

       

      Kroužek probíhá jednou týdně po dobu 60 minut.

      Celkem asi 15 lekcí za pololetí.

       

      Datum zahájení: 17. září 2021

      Místo konání: Filipka

      Cena: 500,-

      Potřebné vybavení do kroužku: zástěrka

      Kapacita kroužku: 10 dětí

      Lektor: Ruth Konvalinková, konvalinkova@skolafilipka.cz

      Kroužek bude realizován díky finanční podpoře Města Brna.